Je hebt je misschien wel eens afgevraagd hoe notariskantoren omgaan met de gelden van hun cliënten. Nou, het is een vrij nauwkeurig en gecontroleerd ...
In het kort behandelen we praktische en leerzame punten die specifiek gericht zijn op de notariële boekhouding waar je direct mee aan de slag kan. Ove...
De Werkkostenregeling (WKR) in Nederland is als een onzichtbare dirigent die de belastingimplicaties van werknemersvoordelen en -uitgaven beheert. Maa...
Als je met het boekhoudpakket Afas werkt, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de rubricering van de bewaringspositieposten in de Digin versl...
Als notaris is het beheer van derdengelden en het monitoren van de bewaringspositie een essentieel onderdeel van je werk. Het correct vastleggen van d...
Voor de jaarstukken zijn verslagstaten voorgeschreven (artikel 2 Administratieverordening). Het gebruik van deze staten is verplicht. Op 1 januari 201...
Met de "circulaire 2024" wil het Bureau Financieel Toezicht (BFT) je informeren over hoe je de jaargegevens van 2023 en de kwartaalcijfers van het boe...
De tarieven 2024 gelden voor dagvaardingszaken aangebracht op de rol na 1 januari 2024 en voor verzoekschriften die op of na 1 januari 2024 worde...
DOWNLOAD IN
Ben jij cijfermatig sterk en wil je je specialiseren in boekhouding voor het notariaat? Wij hebben een afwisselende en veelzijdige functie voor jou! B...
Vanaf 1 januari 2024 gaat er een positieve verandering plaatsvinden voor werknemers die zakelijke kilometers afleggen. De onbelaste kilometervergoedin...
Het Hof Amsterdam heeft een behoorlijk belangrijk besluit genomen over die belastingen waar niemand echt zin in heeft - omzetbelasting. En man, het he...
Ben jij cijfermatig sterk en wil je je specialiseren in het boekhouden? Wij hebben een afwisselende en veelzijdige functie voor jou! Bij De Notarisadm...
Bij het beheren en beschikken over bijzondere rekeningen, zoals die vaak worden beheerd door notarissen, is transparantie van het grootste belang. Hie...
Vanaf eind november 2022 is het norminkomen door de Commissie verhoogd van € 100.000 naar € 115.000. Lees meer in het jaarverslag: (DOWNLOAD PLAATSEN ...
Het bestuur van de KNB is van mening dat notarissen zo min mogelijk contanten moeten aannemen of uitbetalen en heeft daarom, mede gehoord de ledenraad...
Reglement van het bestuur van de KNB van 13 juli 2011, inw. tr. 1 augustus 2011, en aangepast op 25 januari 2012. Inleiding:In het kader van de bestri...
Op veel kantoren is de boekhouder/administrateur vaak alleen zonder een direct klankbord. Deze heeft vaak veel kennis van boekhouden, maar minder van ...
De bewaringspositie is een cruciale financiële indicator in het notariaat, die de aanwezige cliëntengelden vertegenwoordigt verminderd met de verplich...
Exciting news! 📢 De notarisadministratie gaat verhuizen van Erasmusplein 2P, Papendrecht naar een nieuwe locatie in Sliedrecht: Stationspark 730. Van...
De Notarisadministratie is een administratiekantoor gespecialiseerd in notariskantoren. Wij verzorgen alles op financieel gebied voor notarissen. Om o...
Introductie: Bij De Notarisadministratie geloven we sterk in het potentieel van onze medewerkers. We streven ernaar om hen in staat te stellen te werk...
Sinds maart van dit jaar ontvangen je op je bankrekeningen (met uitzondering van ABN) weer positieve rente. Dit heeft gevolgen voor notarissen, aangez...
Notarissen hebben een nieuwe verplichting opgelegd gekregen die hen verplicht de herkomst van eigen gelden bij woningaankopen te controleren. Deze maa...
De rente wordt berekend aan de hand van het rentepercentage dat in het normale economische verkeer gebruikelijk is, mede gelet op de omvang van het b...
We hebben een mooie opvolger gevonden voor onze DizzyData-software! Na uitgebreide testen gaan wij verder met Zenvoices. Met deze nieuwe software zijn...
Op veel kantoren is de boekhouder/administrateur vaak alleen zonder een direct klankbord. Deze heeft vaak veel kennis van boekhouden, maar minder van ...
De berekening van BTW op verschotten blijft een uitdaging. Er zijn slechts een paar uitzonderingen waarbij de notaris geen BTW hoeft te berekenen, nam...
1 InleidingIn het arrest van de Hoge Raad van 19 november 2021 is de prejudiciële vraag behandeld of het Kadaster voor zijn vorderingen wegens inschri...
Met een derdengeldenrekening houdt de notaris de gelden van cliënten gescheiden van het eigen kantoorvermogen. Daarmee zijn de gelden van cliënten be...
naar de tarieven 2023 naar de tarieven schepen 2023 naar de tarieven Voorlopige Kadastrale Grenzen 2023 naar de tarieven perceelsvorming 2023 naar ...