nieuws

Houd Afas Boekhouders op Scherp: Correcte Rubricering voor Bewaringspositieposten!

Als je met het boekhoudpakket Afas werkt, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de rubricering van de bewaringspositieposten in de Digin verslagstaten richting BFT (Bureau Financieel Toezicht). In de rapportage van de bewaringspositie word...

Bewaringspositie in de “notarisadministratie”: Optimalisatie en Nauwkeurigheid

Als notaris is het beheer van derdengelden en het monitoren van de bewaringspositie een essentieel onderdeel van je werk. Het correct vastleggen van deze financiële transacties is van groot belang om de integriteit van je kantoor te waarborgen en ...

WKR in Nederland: Wat je niet hoeft mee te nemen in de rekening

  De Werkkostenregeling (WKR) in Nederland is als een onzichtbare dirigent die de belastingimplicaties van werknemersvoordelen en -uitgaven beheert. Maar wist je dat niet alles onder deze regeling valt? Laten we een duik nemen in enkele alledaags...

Belangrijke informatie: Circulaire 2024 van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voor notariskantoren

Met de "circulaire 2024" wil het Bureau Financieel Toezicht (BFT) je informeren over hoe je de jaargegevens van 2023 en de kwartaalcijfers van het boekjaar 2024 moet indienen. Als we praten over het boekjaar 2023, bedoelen we een boekjaar dat beg...

Hoogte griffierechten 2024

  De tarieven 2024 gelden voor dagvaardingszaken aangebracht op de rol na 1 januari 2024 en voor verzoekschriften die op of na 1 januari 2024 worden ontvangen. Tarieven Civiel recht familie/handel/kort gedi...

Tarieven Kadaster 2024

Dit document bevat een overzicht van de tarieven van het Kadaster vanaf 1 januari 2024. Download hier de tarievenlijst    

VACATURE ALLROUND ADMINISTRATEUR / CONTROLLER M/V

  Ben jij cijfermatig sterk en wil je je specialiseren in boekhouding voor het notariaat? Wij hebben een afwisselende en veelzijdige functie voor jou! Bij De Notarisadministratie zijn wij gespecialiseerd in het verwerken van boekhoudingen voor he...

Verhoging van onbelaste kilometervergoeding voor werknemers: Wat verandert er in 2024?

Vanaf 1 januari 2024 gaat er een positieve verandering plaatsvinden voor werknemers die zakelijke kilometers afleggen. De onbelaste kilometervergoeding die werkgevers aan hun werknemers kunnen verstrekken, stijgt naar € 0,23 per kilometer voor all...

INM cursus: Notariële administratie 20 juni 2024 Utrecht

In het kort behandelen we praktische en leerzame punten die specifiek gericht zijn op de notariële boekhouding waar je direct mee aan de slag kan. Over de cursusOp veel kantoren werkt de boekhouder/administrateur vaak alleen zonder een direct kla...

Hoe het Hof Amsterdam het notariaat doet balanceren op omzetbelastingkoord

Het Hof Amsterdam heeft een behoorlijk belangrijk besluit genomen over die belastingen waar niemand echt zin in heeft - omzetbelasting. En man, het heeft het hele spel veranderd voor notariskantoren.Kom op, check dit: het draait allemaal om de ren...

Vacature: BOEKHOUDSTER / FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER m/v

Ben jij cijfermatig sterk en wil je je specialiseren in het boekhouden? Wij hebben een afwisselende en veelzijdige functie voor jou! Bij De Notarisadministratie zijn wij gespecialiseerd in het verwerken van boekhoudingen voor het notariaat. Wij zi...

Transparantie bij bijzondere rekeningen: kosten en rente

Bij het beheren en beschikken over bijzondere rekeningen, zoals die vaak worden beheerd door notarissen, is transparantie van het grootste belang. Hierbij is het essentieel om de verhouding tussen kosten en rente duidelijk te definiëren. Wanneer ...

Vanaf eind november 2022 is het norminkomen door de Commissie verhoogd van € 100.000 naar € 115.000.

Vanaf eind november 2022 is het norminkomen door de Commissie verhoogd van € 100.000 naar € 115.000. Lees meer in het jaarverslag: Lees het jaarverslag Bron: Bureau WFT

Reglement contanten-2019

Het bestuur van de KNB is van mening dat notarissen zo min mogelijk contanten moeten aannemen of uitbetalen en heeft daarom, mede gehoord de ledenraad, besloten het bedrag dat aan of door notarissen betaald mag worden in contanten vast te stellen ...

Reglement beperking uitbetaling derdengelden (BUD)

Reglement van het bestuur van de KNB van 13 juli 2011, inw. tr. 1 augustus 2011, en aangepast op 25 januari 2012. Inleiding:In het kader van de bestrijding van malafide praktijken is het belangrijk dat de geldstromen helder verlopen. Strakkere rege...

Cursus: Notariele administratie 9 november 2023

Op veel kantoren is de boekhouder/administrateur vaak alleen zonder een direct klankbord. Deze heeft vaak veel kennis van boekhouden, maar minder van de specifieke onderdelen van de ‘notariële boekhouding’. Of een gedeelte van de taken verschuiven...

Het bepalen van de bewaringspositie in het notariaat: Een essentiële financiële maatregel

De bewaringspositie is een cruciale financiële indicator in het notariaat, die de aanwezige cliëntengelden vertegenwoordigt verminderd met de verplichtingen aan derden. Dit artikel bespreekt hoe de bewaringspositie wordt berekend en benadrukt het ...

De notarisadministratie gaat verhuizen van Erasmusplein 2P, Papendrecht naar een nieuwe locatie in Sliedrecht

Exciting news! 📢 De notarisadministratie gaat verhuizen van Erasmusplein 2P, Papendrecht naar een nieuwe locatie in Sliedrecht: Stationspark 730. Vanaf 1-9-23 verwelkomen we je graag op ons nieuwe adres!

Boekhoudster / Financieel administratief medewerkster (parttime / fulltime)

De Notarisadministratie is een administratiekantoor gespecialiseerd in notariskantoren. Wij verzorgen alles op financieel gebied voor notarissen. Om onze organisatie te versterken zijn wij voor onze vestigingen in Apeldoorn en Sliedrecht op zoek naa...

Positieve rente op bankrekeningen van invloed op notarispraktijken

Sinds maart van dit jaar ontvangen je op je bankrekeningen (met uitzondering van ABN) weer positieve rente. Dit heeft gevolgen voor notarissen, aangezien zij verplicht zijn rente te vergoeden over gelden die langer dan 5 werkdagen op de rekening s...

Ontdek je persoonlijke kracht met de Core Values Index-training bij De Notarisadministratie

Introductie: Bij De Notarisadministratie geloven we sterk in het potentieel van onze medewerkers. We streven ernaar om hen in staat te stellen te werken vanuit hun grootste kracht en te zorgen dat ze energie halen uit hun werk. Om dit te bereiken,...

Notarissen verplicht om herkomst eigen gelden bij woningaankopen te controleren

Notarissen hebben een nieuwe verplichting opgelegd gekregen die hen verplicht de herkomst van eigen gelden bij woningaankopen te controleren. Deze maatregel is bedoeld om mogelijke witwaspraktijken en financiële fraude tegen te gaan. Klanten die e...

Wijze van berekening en uitkering van de rente van de op de bijzondere rekening gestorte gelden (artikel 25, zevende lid van de wet) (art. 4-7)

1. De rente wordt berekend aan de hand van het rentepercentage dat in het normale economische verkeer gebruikelijk is, mede gelet op de omvang van het bedrag en de tijdsduur dat het bedrag op debijzondere rekening(en) staat.2. De rente wordt bereken...

Opvolger gevonden voor onze DizzyData-software: Zenvoices

We hebben een mooie opvolger gevonden voor onze DizzyData-software! Na uitgebreide testen gaan wij verder met Zenvoices. Met deze nieuwe software zijn er zelfs extra functionaliteiten mogelijk, zoals transitorisch boeken, percentage herkenning en ...

Cursus Notariele administratie 11 mei 2023 te Utrecht

Op veel kantoren is de boekhouder/administrateur vaak alleen zonder een direct klankbord. Deze heeft vaak veel kennis van boekhouden, maar minder van de specifieke onderdelen van de ‘notariële boekhouding’. Of een gedeelte van de taken verschuiven...

De berekening van BTW

De berekening van BTW op verschotten blijft een uitdaging. Er zijn slechts een paar uitzonderingen waarbij de notaris geen BTW hoeft te berekenen, namelijk overdrachtsbelasting, griffierechten, inschrijvingskosten kadaster en doorbelasting van rente...

Praktijkaanwijzing derdengelden notariaat

1 InleidingIn het arrest van de Hoge Raad van 19 november 2021 is de prejudiciële vraag behandeld of het Kadaster voor zijn vorderingen wegens inschrijvingskosten en recherchekosten rechthebbende is in de zin van artikel 25 lid 3 Wet op het notarisa...

De derdengeldenrekening van de notaris

Met een derdengeldenrekening houdt de notaris de gelden van cliënten gescheiden van het eigen kantoorvermogen. Daarmee zijn de gelden van cliënten beschermd tegen oneigenlijk gebruik of faillissement. Op grond van de wet is een notaris verpli...

Overzicht van de tarieven van het Kadaster per 1 januari 2023.

naar de tarieven 2023 naar de tarieven schepen 2023 naar de tarieven Voorlopige Kadastrale Grenzen 2023 naar de tarieven perceelsvorming 2023 naar de officiële bekendmaking in de Staatscourant  bron: www.kadaster.nl

Vacature: Boekhoudster / administratief medewerkster (parttime / fulltime)

  De Notarisadministratie is een administratiekantoor gespecialiseerd in notariskantoren. Wij verzorgen alles op financieel gebied voor notarissen. Om onze organisatie te versterken zijn wij voor onze vestiging in Papendrecht op zoek naar een:   ...

Het portaal Digin-BFT

Het portaal Digin-BFT voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is dit jaar vernieuwd. Het nieuwe portaal faciliteert het verplicht indienen van financiële gegevens bij het BFT. De nieuwe versie is gebruiksvriendelijker en technisch vernieuwd. Bekij...

Per 1 oktober 2022 zijn ook de negatieve rente bij de ABN en ING komen te vervallen

Per 1 oktober 2022 zijn ook de negatieve rente bij de ABN en ING komen te vervallen. Vanaf deze datum hoeft er dus geen negatieve rente meer betaald te worden. Aandachtspunten: -       probeer zoveel mogelijk uit te declareren aan klanten zodat ...

Lijst met te gebruiken wetsartikelen voor storten gelden in consignatiekas

Het ministerie van Financiën heeft een lijst samengesteld met wetsartikelen waar gebruik van gemaakt kan worden om gelden in de consignatiekas te storten. Dit is het resultaat van een overleg van de KNB met het ministerie. Notarissen mogen volgen...

Prinsjesdag: algemene tarief overdrachtsbelasting naar 10,4 procent

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8 naar 10,4 procent. En de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning vervalt per 1 januari 2024. Deze en andere maatregelen staan in het wetsvoorstel Belast...

Prinsjesdag 2022: verwachte wijzigingen rond vastgoed

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord. Mensen tussen de 18 en 40 jaar k...

Cursus: Notariële administratie 29 september 2022 Utrecht

  In het kort behandelen we praktische en leerzame punten die toegespitst zijn op de notariële boekhouding waar u direct mee aan de slag kan. Op veel kantoren is de boekhouder/administrateur vaak alleen zonder een direct klankbord. Deze heeft va...

Charissa Hoogeveen heeft de module kostencalculatie van PDB behaald

Trots op onze collega Charissa, van harte gefeliciteerd! Ze heeft afgelopen week de module kostencalculatie van PDB behaald; op naar de volgende 2 modules!

Notaris mag maximaal 2.500 euro contant geld aannemen

Het bestuur stelt het bedrag dat ingevolge artikel 12 van de Verordening beroeps- en gedragsregels 2011 aan of door notarissen betaald mag worden in contanten vast op maximaal € 2.500. Het bestuur van de KNB is van mening dat notarissen zo ...

Op 1 augustus gaat bij Rabobank de negatieve rente naar 0%

De Rabobank, heeft de negatieve rente vanaf 1 augustus 2022 gewijzigd van 0,5% naar 0%. ING heeft nu nog 0,5% en gaat pas vanaf 1oktober naar 0%, ABN gaat per 1 augustus naar 0,25 % en per 1 oktober naar 0%Heel prettig dat deze er weer af is dat s...

Update met betrekking tot de verwerking kadasterkosten in de bewaringspositie.

Helaas kunnen we er niet onderuit om de kadasterkosten niet in de bewaringpositie te verwerken. De KNB en het BFT zijn op dit moment bezig een goed werkbare regeling op te stellen. Die regeling is bijna klaar. Tot die tijd mag de huidige werkwijze...

Instructievideo BFT Digin portaal

Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt notarissen en gerechtsdeurwaarders periodiek financiële gegevens in te dienen. Hiervoor is een digitaal indienen portaal beschikbaar (Digin), waar betrokkenenof hun gemachtigden kunnen inloggen en de benodigde...

Notarissen moeten bij een aankoop van een woning de herkomst van de eigen gelden van een klant ook checken.

Praktijkvoorbeeld voor het notariaatEen particulier, de heer X, koopt een woning voor € 600.000 en financiert de aankoop geheel uit eigen middelen vanaf zijn bankrekening. Bij de notaris verklaart de heer X dat hij de eigen middelen heeft verdiend...

Notitie cryptovaluta

Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a.bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna en Wwft een belangrijke rol. Een relevante vraag daarbij is: hoe kan de notaris de herkomstvan he...

Rabo bankkoppeling - bankintegratie met Twinfield

Upgrade de oude bankkoppeling naar de nieuwe bankkoppeling Voorbereiding: We adviseren uit te loggen bij de Rabobank, Rabo Business Banking (Professional), indien je daar al bent ingelogd. De koppeling wordt gelegd vanuit Twinfield Boekhouden. Ga ...

Beleidsregel fiattering uitbetalingen

Beleidsregel, vastgesteld door het bestuur op 13 april 2022 Artikel 1 van de Administratieverordening luidt als volgt: De notaris dient zorg te dragen voor het instellen van een toereikende administratieve organisatie en een stelsel van interne c...

Uitrol nieuw Digin portaal Bureau Financieel Toezicht

Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt notarissen en gerechtsdeurwaarders periodiek financiële gegevens in te dienen. Hiervoor is een digitaal indienen portaal beschikbaar (Digin), waar betrokkenen of hun gemachtigden kunnen inloggen en de...

Real-time de laatste transacties

Zoals we recentelijk al hebben gemeld. Rabobank heeft de nieuwe bankkoppeling aangekondigd. Met deze nieuwe bankkoppeling kun je altijd real-time de laatste transacties ontvangen en betalingen en incasso's klaarzetten. Vanaf 1 juli 2022 ondersteu...

Geld storten in consignatiekas

Iedereen kan onder voorwaarden geld storten in de consignatiekas. Bij storting in de consignatiekas moet u gegevens verstrekken en bewijsstukken overleggen. Voorwaarden en bewijsstukken bij storting Als u geld in consignatie wil geven, moet ...

Bankkoppeling maken met Afas

Binnenkort kun je een nieuwe bankkoppeling maken met Afas waardoor je, op ieder moment van de dag, de bankmutaties kunt downloaden. Houd onze website in de gaten, we houden je op de hoogte zodra je hier gebruik van kunt maken. 

De bewaringspositie van de notaris

De notaris is verplicht zijn administratie zodanig in te richten dat de verslaggeving kan geschieden conform door het bestuur van de KNB vastgestelde staten voor de indeling van de balans en de staat van baten en lasten en voorschriften met betr...

Kadasterkosten als derdengelden

Voor de verwerking van de kadasterkosten als derdengelden in jouw bewaringspositie verwijzen wij je naar de nieuwsbrief van de KNB van afgelopen vrijdag. Hierin staat: Kadasterkosten als derdengeldenIn een ander - voor het notariaat relevant - ar...

Hoe gebruik ik als ondernemer de werkkostenregeling (WKR)?

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten. ...

Moeten “per adres” respectievelijk “inzake” bankrekeningen in de administratie worden opgenomen?

Volgens artikel 4 van de Administratieverordening dienen van iedere opdracht de financiële feiten te worden vastgelegd in de financiële administratie. Teneinde te allen tijde alle financiële feiten te kennen dienen alle boedels, waarbij de notaris...

Inloggen met twee-factorauthenticatie op AFAS Online via sms stopt per 1 januari 2022

  Het inloggen met twee-factorauthenticatie op AFAS Online via sms stopt met ingang van 1 januari 2022. Dit is door AFAS zelf gecommuniceerd. De reden van deze wijziging, die te lezen is op de website van AFAS, is dat sms als tweede factor voor ...

Vaste reiskostenvergoedingen (update)

Update: 26 mei 2021 Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van je, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoef je de vaste vergoeding niet aan te passen. In ieder geval tot 1 oktober 2021 kunnen de best...

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) verandert per 1 juli 2021

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) verandert per 1 juli 2021. Op grond van deze wet is een werkgever verplicht om oproepkrachten die twaalf maanden op oproepbasis hebben gewerkt, een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De WAB bevat een ...

Reiskostenvergoeding die werkgevers uitkeren aan hun thuiswerkende werknemers blijft zeker tot 1 juli onbelast.

1. Controleer per werknemer of het reispatroon is veranderd. Als de werknemer nog steeds voldoet aan de 128 dageneis, is de reiskostenvergoeding gerechtvaardigd. 2. Werkt thuis? Vergoed dan de daadwerkelijke reiskosten, na declaratie door werknem...

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat maakt de aankoop van een woning voor hen een stuk goedkoper. Vanaf 1 april 2021 geldt aanvullend dat de woning niet duurder mag zijn dan € 400.0...

Verruiming vrije ruimte WKR

 De vrije ruimte van de werkkostenregeling gaat ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog naar 3% over de eerste € 400.000. Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket. Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen ...

Reiskostenvergoedingen tot en met 31 maart 2021

Een vaste, belastingvrije reiskostenvergoeding tot maximaal 19 cent per kilometer mag normaal gesproken tot 6 weken na verandering van het reisgedrag doorlopen op basis van de oude situatie. Voorheen moesten werkgevers de reiskostenvergoeding voor...

INM online cursus: Notariële Administratie 3 juni 2021 met hoofddocent Sandy van Riel

In het kort behandelen we praktische en leerzame punten die toegespitst zijn op de notariële boekhouding waar u direct mee aan de slag kan.  In het kort Op veel kantoren is de boekhouder/administrateur vaak alleen zonder een direct klankbord. De...

Tips BFT voor notarissen: de inrichting van de financiële administratie

Een notaris is verplicht om een zorgvuldige financiële administratie te voeren. Bij onderzoeken in 2020 door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bij notarissen, werden regelmatig onderstaande problemen geconstateerd rondom de inrichting van de fina...

Tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed.

Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van jou, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoef je de vaste vergoeding (nog) niet aan te passen. In ieder geval tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande va...

KVK heeft tarieven aangepast per 1 januari 2021

Het is voor het eerst sinds 2014 dat de wetgever deze tarieven indexeert. In de afgelopen jaren zijn de kostenstijgingen waaronder loonkosten, zoveel mogelijk opgevangen via efficiency- en digitaliseringsmaatregelen. Op aangeven van KVK is de wetg...

De nieuwe tarieven voor het kadaster in 2021

De nieuwe tarieven voor het kadaster in 2021 zijn weer bekend, er lijkt vooralsnog niet veel gewijzigd ten opzichte van 2020! Download hier het document

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als je investeert heb je recht op investeringsaftrek. Fiscaal optimaal investeren in 2020 zou zijn als u tussen de € 2.401 en € 58.238. Zit je nog niet aan dit bedrag schakel dan wellicht nog snel voor het einde van het jaar. Om in 2020 in aanmerki...

Verruiming vrije ruimte

Je mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% v...

Reiskostenvergoeding bij thuiswerken vervalt in 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft vanwege de coronacrisis eerder dit jaar groen licht gegeven voor het onbelast (blijven) betalen van een vaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken. Deze regeling eindigt per 1 januari 2021. Wat betekent dit ...

De Notarisadministratie in het nieuws: Steeds meer notarissen kiezen voor De Notarisadministratie

Steeds meer notarissen kiezen voor De Notarisadministratie “Wij zijn een administratiekantoor, speciaal gericht op het notariaat. Naast het verwerken van de administratie zijn we sterk in cijfermatige...

Nieuwsflits: 0% overdrachtsbelasting voor starters vanaf april 2021 tot woning van 4 ton

Maandag debatteert de Tweede Kamer over de woonbegroting van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Die verzekerde zich vorige week van de steun van de PvdA en GroenLinks, door een akkoord met hen te sluiten. Een opvallende wijziging is...

Klanten die bij ABN AMRO meer dan 500.000 euro op hun bankrekeningen hebben staan gaan per 1-1-2021 negatieve rente betalen.

Nu ook ABN AMRO vanaf 1 januari een negatieve rente gaat berekenen bij klanten die meer dan 500.000 euro op hun bankrekeningen hebben staan, zijn grote banken bijna allemaal overstag.  Bij een negatieve spaarrekening krijg je geen rente, maar moe...

ING derdengeldenrekeningen vrijgestelde bedrag van 1miljoen komt helaas vanaf 1-1-2021 te vervallen

Het notariaat bereidt zich voor op een ander soort ‘nieuw normaal’: het doorberekenen van negatieve rente (die notariskantoren moeten betalen aan banken) aan hun cliënten. Op steeds meer websites van notariskantoren worden huizenkopers en andere c...

Belastingdienst waarschuwt voor phishing-berichten

Let op. Er circuleren e-mails en sms-berichten, waarin wordt beweerd dat de ontvanger een betalingsachterstand bij de Belastingdienst De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat niet. Zij sturen nooit een bericht via WhatsApp, sms of ma...

Webinar 3 september samenwerking De Notarisadministratie en Van Brug Software

Op donderdag 3 september om 10.00 uur kun je een webinar volgen. In dit webinar komen de financiële processen binnen een notariskantoor aanbod. Ook de samenwerking tussen Van Brug Software en De Notarisadministratie zal nader worden uitgelegd.  Aa...

Phishing mail nu ook via post

  Je gegevens invullen voor een nieuwe bankpas? Een creditcardmaatschappij die vraagt om jouw inlogcode? Er staat nog een betaling open en via een link kun je rechtstreeks betalen? Trap er niet in! Criminelen versturen dergelijke nepmails. Inmid...

Nieuw samenwerkingsverband met Van Brug Software

Wij werken uiteraard met alle, in notariaat bekend zijnde pakketten, maar zijn nu ook naast Nextlegal, Quantaris, Nobilex en Notarisdossier een samenwerking aangegaan met Van Brug Software. Deze samenwerking lichtten we 3 september toe via een web...

Reminder: Rabobank en Ing negatieve rente gaan berekenen vanaf 1 juli 2020

De datum 1-7-2020 waarbij de Rabobank en Ing negatieve rente gaan berekenen (ABN doet het al vanaf 1-4 over het saldo boven 2,5mlj) over het gehele saldo op de derdengeldenrekening komt steeds dichter bij. Voor elke miljoen die op de bankrekening st...

NOW 2.0: wat verandert er met de NOW-regeling die vanaf 1 juni geldt?

De NOW wordt verlengd met een periode van 3 maanden, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 kan worden aangevraagd. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunne...

Sandy van Riel geeft cursus Notariele administratie op 12 november 2020

In het kort behandelen we praktische en leerzame punten die toegespitst zijn op de notariële boekhouding waar u direct mee aan de slag kan. In het kortOp veel kantoren is de boekhouder/administrateur vaak alleen zonder een direct klankbord. Deze ...

De datum 1 mei is altijd spannend

Voor iedere notaris is 1 mei een spannende datum. Ook voor ons team van De Notarisadministratie want 1 mei is ook altijd de deadline. Alle jaarcijfers, privé inkomens en vermogens overzichten over 2019 en de kwartaalcijfers over het 1e kwartaal 20...

NOW - regeling

De NOW-regeling wat houdt deze nu in en is deze interessant voor mij? Wij hebben een korte rekenmodule waarbij je snel en eenvoudig kan berekenen of jij als kantoor wat aan deze regeling hebt. Let op! De aanvraag dient uiterlijk voor 5 juni a.s. te ...

Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers vanwege coronavirus uit

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specif...

Stelling, waar kies je voor….

Je hebt een boekhouder intern op het kantoor. Die gaat weg en als notaris weeg je af of je een nieuwe boekhouder in dienst moet nemen of juist een extern iemand. Het voordeel van een externe partij is kennis van zaken van wet en regelgeving van to...

Cursus Notariële Administratie op 24 maart is afgelast. Nieuwe datum volgt!

De Cursus Notariële Administratie die 24 maart zou worden gehouden is afgelast met het oog op het Corona-virus. Een nieuwe datum zal spoedig worden gecommuniceerd.  De curcus is geschikt voor iedereen die verantwoordelijk is voor de financiële admi...

Stand van zaken negatieve rente

De KNB voert met verschillende instanties overleg over de negatieve rente op derdengeldenrekeningen. De KNB overlegt onder meer met de Nederlandse Vereniging van Banken, de Autoriteit Consument en Markt, het Bureau Financieel Toezicht en het minis...

Beperk negatieve bankrente op kwaliteitsrekeningen, onze tips

Zoals de meeste al wel vernomen hebben gaan een aantal banken vanaf 1 april 2020 boven een bepaald saldo op de bankrekening negatieve rente in rekening brengen. Omdat je als notaris gelden onder je houdt voor cliënten kom je toch vaak redelijk sne...

Notariele administratie 24 maart 2020 door Sandy van Riel

Sandy van Riel van De Notarisadministratie is gespecialiseerd in de notariële vereisten voor het doen van de administratie en kan u hier daarom alles over vertellen. In het kort behandelen we praktische en leerzame punten die toegespitst zijn op de...

De notarisadministratie kijkt met je mee

Gebruik jij alle mogelijkheden die je automatisering biedt op het gebied van verwerken van de financiële administratie? Tegenwoordig is het echte inkloppen van de administratie ‘verleden tijd’ en kan er veel geautomatiseerd geboekt worden. Wij zij...