nieuws

Stelling, waar kies je voor….

Je hebt een boekhouder intern op het kantoor. Die gaat weg en als notaris weeg je af of je een nieuwe boekhouder in dienst moet nemen of juist een extern iemand. Het voordeel van een externe partij is kennis van zaken van wet en regelgeving van to...

Cursus Notariële Administratie op 24 maart is afgelast. Nieuwe datum volgt!

De Cursus Notariële Administratie die 24 maart zou worden gehouden is afgelast met het oog op het Corona-virus. Een nieuwe datum zal spoedig worden gecommuniceerd.  De curcus is geschikt voor iedereen die verantwoordelijk is voor de financiële admi...

Stand van zaken negatieve rente

De KNB voert met verschillende instanties overleg over de negatieve rente op derdengeldenrekeningen. De KNB overlegt onder meer met de Nederlandse Vereniging van Banken, de Autoriteit Consument en Markt, het Bureau Financieel Toezicht en het minis...

Beperk negatieve bankrente op kwaliteitsrekeningen, onze tips

Zoals de meeste al wel vernomen hebben gaan een aantal banken vanaf 1 april 2020 boven een bepaald saldo op de bankrekening negatieve rente in rekening brengen. Omdat je als notaris gelden onder je houdt voor cliënten kom je toch vaak redelijk sne...

Notariele administratie 24 maart 2020 door Sandy van Riel

Sandy van Riel van De Notarisadministratie is gespecialiseerd in de notariële vereisten voor het doen van de administratie en kan u hier daarom alles over vertellen. In het kort behandelen we praktische en leerzame punten die toegespitst zijn op de...

De notarisadministratie kijkt met je mee

Gebruik jij alle mogelijkheden die je automatisering biedt op het gebied van verwerken van de financiële administratie? Tegenwoordig is het echte inkloppen van de administratie ‘verleden tijd’ en kan er veel geautomatiseerd geboekt worden. Wij zij...