POSITIEVE RENTE OP BANKREKENINGEN VAN INVLOED OP NOTARISPRAKTIJKEN

Zaterdag 3 juni 2023

Sinds maart van dit jaar ontvangen je op je bankrekeningen (met uitzondering van ABN) weer positieve rente. Dit heeft gevolgen voor notarissen, aangezien zij verplicht zijn rente te vergoeden over gelden die langer dan 5 werkdagen op de rekening staan, met uitzondering van de overdrachtsbelasting. In dit artikel bekijken we de implicaties van deze ontwikkeling en de verantwoordelijkheden van notarissen met betrekking tot renteberekeningen en het beheer van gelden.

Rentevergoeding volgens gebruikelijk rentepercentage:

Volgens de wet- en regelgeving in het notariaat moeten notarissen rente vergoeden aan de hand van het rentepercentage dat in het normaal economisch verkeer gangbaar is. Dit betekent dat de rente die de notaris ontvangt, ook wordt doorberekend aan de rechthebbenden. De Wet- en regelgeving Notariaat (zie ook: https://www.wet-en-regelgeving-notariaat.nl/overige-regelgeving/content/779) schrijft voor dat deze vergoeding geldt voor gelden die langer dan 5 werkdagen op de rekening staan, met uitzondering van overdrachtsbelasting.

Kosten niet verrekenen met uit te keren rente:

Het is belangrijk op te merken dat eventuele kosten die verband houden met renteberekeningen of het beheer van de gelden niet mogen worden verrekend met de uit te keren rente. De rente dient dus als een aparte vergoeding te worden behandeld, los van eventuele kosten die door de notaris worden gemaakt.

Standaardregel voor waarborgsommen:

Voor waarborgsommen bieden notariële pakketten vaak de mogelijkheid om een standaardregel aan te maken, zodat deze automatisch wordt meegenomen op de nota van afrekening. Dit maakt het proces efficiënter en zorgt ervoor dat de notaris consistent en accuraat handelt bij het afhandelen van waarborgsommen.

Berekening van depots, nalatenschappen en 5% regelingen: Voor depots, nalatenschappen en 5% regelingen moet de rente handmatig worden berekend. Het wordt aangeraden om deze berekeningen regelmatig, bij voorkeur minimaal één keer per kwartaal, in de boekhouding te verwerken. Op deze manier houdt de notaris een overzicht bij van de rentevergoedingen die verschuldigd zijn aan de betrokken partijen.

Met de herintroductie van positieve rente op bankrekeningen hebben notarissen de verantwoordelijkheid om rente te vergoeden over gelden die langer dan 5 werkdagen op de rekening staan, met uitzondering van overdrachtsbelasting. Het is belangrijk dat notarissen zich bewust zijn van de wet- en regelgeving die van toepassing is op rentevergoedingen en dat ze eventuele kosten niet verrekenen met de uit

te keren rente. Het is raadzaam dat notarissen gebruikmaken van notariële pakketten om standaardregels voor waarborgsommen op te stellen, waardoor deze automatisch worden opgenomen op de nota van afrekening. Voor depots, nalatenschappen en 5% regelingen dient de rente handmatig te worden berekend en bij voorkeur minimaal één keer per kwartaal in de boekhouding te worden verwerkt.

Het is essentieel dat notarissen zorgvuldig omgaan met deze verplichtingen met betrekking tot rentevergoeding. Door de rente correct te berekenen en op tijd aan de betrokken partijen uit te keren, wordt transparantie en vertrouwen in het notariële proces bevorderd. Bovendien kan het nauwkeurig bijhouden van rentevergoedingen bijdragen aan een gestroomlijnde administratie en een goede naleving van de wet- en regelgeving.

Als notaris is het raadzaam om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving met betrekking tot rentevergoedingen en andere financiële verplichtingen. Het raadplegen van relevante bronnen, zoals de Wet- en regelgeving Notariaat, kan helpen bij het begrijpen en toepassen van de juiste procedures.

Al met al vereisen positieve renteontwikkelingen op bankrekeningen dat notarissen de nodige stappen ondernemen om rentevergoedingen op een nauwkeurige en tijdige manier te berekenen en uit te keren. Door te voldoen aan de wettelijke vereisten en zorgvuldig om te gaan met renteberekeningen, kunnen notarissen hun professionele integriteit behouden en het vertrouwen van hun cliënten behouden.