De Notarisadministratie


Als notaris heb je een veelomvattend beroep. Juridisch goed onderlegd ben je een bekwaam adviseur en bemiddelaar. Daarnaast ben je ondernemer, werkgever en leidinggevende in een. Maar vaak geen administrateur.

Toch voer je een complexe administratie met verplichte rapportages en vastleggingen voor de belastingdienst en het Bureau Financieel Toezicht. Hoe richt je die werkzaamheden zo slim mogelijk in?

Besteed je administratie uit aan De Notarisadministratie.

Daar werken specialisten op het gebied van de administratie rond het notariaat. Sterk in cijfermatige analyse. Bekend met alle verplichtingen voor het Bureau Financieel Toezicht. Jouw administratie is daarom altijd perfect op orde. Met tijdig inzicht in relevante managementinformatie en de juiste rapportages.

En jij kunt je weer puur richten op de leukere kanten van je mooie vak.