Notarissen hebben een nieuwe verplichting opgelegd gekregen die hen verplicht de herkomst van eigen gelden bij woningaankopen te controleren. Deze maatregel is bedoeld om mogelijke witwaspraktijken en financiële fraude tegen te gaan. Klanten die extra geld moeten bijbetalen bij de aankoop van een woning, moeten nu aan de notaris verklaren waar dit bedrag vandaan komt. Met name de opkomst van crypto-inkomsten heeft geleid tot deze extra controle.

Het Besluit toezicht notariaat is aangepast en de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), heeft een notitie opgesteld om notarissen te informeren over de nieuwe verplichting. Deze regelgeving is geïntroduceerd om transparantie te waarborgen en te voorkomen dat illegaal verkregen geld via vastgoedtransacties wordt witgewassen.

De herkomst van eigen gelden kan variëren, maar de opkomst van crypto-inkomsten als bron van extra betalingen bij woningaankopen is de afgelopen tijd aanzienlijk toegenomen. Dit heeft de aandacht van toezichthouders en wetgevers getrokken, waardoor er specifieke maatregelen zijn genomen om dit aspect van financiële transacties te reguleren.

Notarissen spelen een cruciale rol bij vastgoedtransacties en fungeren als poortwachters van de integriteit van het systeem. Door de herkomst van eigen gelden te controleren, dragen notarissen bij aan de strijd tegen financiële criminaliteit en het bevorderen van een veilige en transparante vastgoedmarkt.

SANDY POORTVLIET-VAN RIEL