VERHOGING VAN ONBELASTE KILOMETERVERGOEDING VOOR WERKNEMERS: WAT VERANDERT ER IN 2024?

Woensdag 20 december 2023

Vanaf 1 januari 2024 gaat er een positieve verandering plaatsvinden voor werknemers die zakelijke kilometers afleggen. De onbelaste kilometervergoeding die werkgevers aan hun werknemers kunnen verstrekken, stijgt naar € 0,23 per kilometer voor alle vervoersmiddelen. Deze verhoging biedt een interessante kans voor zowel werkgevers als werknemers om te profiteren van de nieuwe regeling.

Werkkostenregeling en onbelaste vergoeding

Onder de werkkostenregeling kunnen werkgevers een onbelaste vergoeding geven voor zowel zakelijke als woon-werkkilometers van werknemers. Deze vergoeding was lange tijd vastgesteld op € 0,19 per kilometer, maar steeg al naar € 0,21 per kilometer per 1 januari 2023. Nu zal deze vergoeding verder omhooggaan naar € 0,23 per kilometer vanaf 2024.

Eindheffingsloon en fiscale aspecten

De fiscus gaat ervan uit dat, als de werkgever aan de voorwaarden voldoet, de vergoeding tot het maximum van € 0,23 per kilometer is aangewezen als eindheffingsloon. Een hoger bedrag wordt beschouwd als bovenmatig deel, wat belast kan worden bij de werknemer of als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte kan worden aangemerkt.

Implementatie en evaluatie

Het is aan de werkgever om deze verhoging in de arbeidsvoorwaarden door te voeren, hoewel dit niet verplicht is tenzij contractueel anders is vastgelegd. Een nieuwe evaluatie staat gepland voor 2028 om de effecten van de verhoogde vergoeding op het reisgedrag en gebruik van de reiskostenvergoeding te onderzoeken.

Stimulans voor werkgevers en toekomstperspectief

Hoewel € 0,22 per zakelijke kilometer al redelijkerwijs de variabele autokosten dekt, wordt de vergoeding verhoogd naar € 0,23 om werkgevers aan te moedigen een hogere reiskostenvergoeding te verstrekken. Dit initiatief heeft als doel de arbeidsmarkt beter te ondersteunen.

Deze aanpassingen bieden zowel werkgevers als werknemers een kans om te profiteren van een verbeterde reiskostenregeling. Met de evaluatie in 2028 zal een grondig inzicht ontstaan in de effecten van deze verhogingen op de arbeidsmarkt en het reisgedrag van werknemers.

Deze ontwikkelingen zorgen voor een hoopvolle toekomst voor de vergoeding van zakelijke kilometers, waarbij zowel werkgevers als werknemers de voordelen zullen ervaren van deze verhoogde onbelaste kilometervergoeding.