TRANSPARANTIE BIJ BIJZONDERE REKENINGEN: KOSTEN EN RENTE

Woensdag 8 november 2023

Bij het beheren en beschikken over bijzondere rekeningen, zoals die vaak worden beheerd door notarissen, is transparantie van het grootste belang. Hierbij is het essentieel om de verhouding tussen kosten en rente duidelijk te definiëren.

Wanneer kosten verbonden zijn aan het openen van een afzonderlijke bijzondere rekening, het beheer ervan of de renteberekening, is het van belang te begrijpen hoe deze kosten worden verrekend. Volgens duidelijke richtlijnen mogen deze kosten niet worden verrekend met de rente die aan de rechthebbende wordt uitgekeerd.

De notaris speelt een cruciale rol bij het waarborgen van deze transparantie. Als er kosten verbonden zijn aan bijzondere rekeningen, is het de verantwoordelijkheid van de notaris om ervoor te zorgen dat deze kosten niet in mindering worden gebracht op de rentevergoeding voor de rechthebbende. Dit betekent dat de rechthebbende recht heeft op de volledige rente, zonder enige vermindering als gevolg van deze kosten.

Natuurlijk moeten deze kosten ergens worden gedekt. Daarom is het gebruikelijk dat deze kosten worden doorberekend aan de cliënt. De notaris brengt eventuele kosten apart in rekening, zodat de cliënt te allen tijde inzicht heeft in zowel de rentevergoeding als de gemaakte kosten.

Het belangrijkste doel van deze transparantie is ervoor te zorgen dat de kosten de rentevergoeding niet verminderen. De rechthebbende heeft recht op een eerlijke en volledige vergoeding van de rente op hun bijzondere rekening. Het is de verantwoordelijkheid van de notaris om deze principes te handhaven en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen volledig geïnformeerd zijn over de financiële aspecten van de bijzondere rekeningen.