Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a.bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna en Wwft een belangrijke rol. Een relevante vraag daarbij is: hoe kan de notaris de herkomst
van het vermogen (bron van de middelen) beoordelen wanneer de gelden hun oorsprong vinden in crypto? Daarnaast is van belang hoe ver de notaris moet gaan, welke documenten kan hij opvragen en welke aspecten zijn daarbij van belang? Tot
slot is van belang wanneer een transactie met crypto’s ongebruikelijk is op grond van de Wwft?

 

In dit memo zal het BFT enkele praktische handvatten uiteenzetten die de notaris kan gebruiken bij de beoordeling van voorgaande vragen.