Het is voor het eerst sinds 2014 dat de wetgever deze tarieven indexeert. In de afgelopen jaren zijn de kostenstijgingen waaronder loonkosten, zoveel mogelijk opgevangen via efficiency- en digitaliseringsmaatregelen. Op aangeven van KVK is de wetgever echter nu op het punt aangekomen dat dat niet meer toereikend is en dat een prijsindexatie nodig wordt geacht om het bij wet bepaalde kostendekkende vergoedingenbeleid te borgen. 

 Dit zijn de nieuwe tarieven per 1 januari 2021.

Bron:KVK