Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt notarissen en gerechtsdeurwaarders periodiek financiële gegevens in te dienen. Hiervoor is een digitaal indienen portaal beschikbaar (Digin), waar betrokkenen
of hun gemachtigden kunnen inloggen en de benodigde gegevens kunnen indienen. Dit nieuwe portaal wordt in 2022 gefaseerd in gebruik genomen. 
Met ingang van het nieuwe Digin portaal wordt je geacht gebruik te maken van een PKloverheid gekwalificeerde elektronische handtekening om de PDF van jouw indiening onweerlegbaar elektronisch te ondertekenen. Je kunt hiervoor het voor jou bekende Beroepsgebonden certificaat (PKloverheid elektronische handtekening) gebruiken dat je ook gebruikt voor bijvoorbeeld SBR gebaseerde elektronische accountantsverklaringen, mutaties Kamer van Koophandel/Kadaster en het e-Derdenbeslag.
In het geval dat als je als kantoor de cijfers zelf indient in Digin kan de notaris zijn huidige PKIoverheid certificaat gebruiken. In het geval dat medewerker/medewerkster van jouw kantoor de indieningen verzorgd en je ook niet zelf als beroepsbeoefenaar de PDF van de indiening ondertekent, dan dien je ten behoeve van de ondertekening jouw medewerker/medewerkster te voorzien van een PKloverheid persoonsgebonden organisatie certificaat.