De KNB voert met verschillende instanties overleg over de negatieve rente op derdengeldenrekeningen. De KNB overlegt onder meer met de Nederlandse Vereniging van Banken, de Autoriteit Consument en Markt, het Bureau Financieel Toezicht en het ministerie van Financiën.

Vanwege de brede maatschappelijke gevolgen van invoering van de negatieve rente heeft de KNB de Nederlandse Vereniging van Banken gevraagd een rol te spelen. Hieraan kleven echter mededingingsrechtelijke aspecten. Ook is de KNB in overleg met de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Zodra de KNB haar communicatie met de ACM heeft kunnen afstemmen, bericht de beroepsorganisatie hier nader over.

Werkgroep
Binnen de KNB is een werkgroep actief die alle praktische problemen, die het notariaat door de negatieve rente ervaart, in kaart brengt. Dit heeft bijvoorbeeld voor gezorgd dat de verschillende aanbieders van modelovereenkomsten daarin de benodigde aanpassingen maken. Ook de notariële softwareleveranciers zullen huntooling op het fenomeen negatieve rente afstemmen. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vindt dat ook bij negatieve rente een termijn van vijf dagen moet gelden waarover geen rente berekend wordt. De KNB is het daar niet mee eens. Dit wordt verder opgepakt.

Financiën
Het ministerie van Financiën gaat uit van een gelijke rechtsgrond voor positieve en negatieve rente. Daarom verklaart het ministerie na een vraag van de KNB dat over de negatieve rente geen btw berekend hoeft te worden. De KNB heeft het ministerie vervolgens gevraagd hoe hiermee om dient te worden gegaan indien banken een drempel (blijven) hanteren en is in afwachting van een antwoord.

Meer informatie: KNB, Theo Leyh, t.leyh@knb.nl, 070 3307138 

Bron: www.knb.nl

Verder komt de Rabobank al met het volgende nieuws. Specifiek voor notarissen (maar ook voor gerechtsdeurwaarders en advocaten) is besloten in overleg met de KNB tot een aanpassing van het rentebeleid op de derdengeldenrekeningen voor deze beroepsgroepen. Dit betekent dat:

  • De ingangsdatum 1 juli 2020 wordt en
  • De 0,50% negatieve creditrente op de derdengeldenrekening voor het volledige saldo geldt.

 

Binnenkort wordt dit aangepaste prijsbeleid ook gecommuniceerd op de landelijke pagina www.rabobank.nl/zakelijkerente