De datum 1-7-2020 waarbij de Rabobank en Ing negatieve rente gaan berekenen (ABN doet het al vanaf 1-4 over het saldo boven 2,5mlj) over het gehele saldo op de derdengeldenrekening komt steeds dichter bij. Voor elke miljoen die op de bankrekening staat kost dit u jaarlijks € 5.000 als u niets doet richting cliënten. Let er dus op dat je voor 1 juli a.s. je cliënten hierover informeert bij reeds gestorte waarborgsommen, depots en boedelgelden.