Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8 naar 10,4 procent. En de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning vervalt per 1 januari 2024. Deze en andere maatregelen staan in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 dat staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën dinsdag tijdens Prinsjesdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Verder wordt de periodieke giftenaftrek begrensd en worden constructies aangepakt. 

In het coalitieakkoord is afgesproken om het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting met ingang van 1 januari 2023 te verhogen van 8 naar 9 procent. Van Rij stelt nu voor dit tarief verder te verhogen tot 10,4 procent. Deze maatregel beoogt de positie van de starter en doorstromer ten opzichte van de belegger op de koopwoningmarkt te verbeteren en dient ter dekking van diverse andere maatregelen. Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting geldt voor verkrijgingen van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, en voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en natuurlijke personen die de woningen niet zelf (anders dan tijdelijk) als hoofdverblijf gaan gebruiken. Dit tarief was jarenlang 6 procent en is per 1 januari 2021 verhoogd naar 8 procent.

Bron: KNB