De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer gekeken of het mogelijk was de vrijstelling al per 2023 af te schaffen of te verlagen. Conclusie was dat afschaffing niet mogelijk was, maar een verlaging wel.

Naast de vrijstelling eigen woning bestaat de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een bedrag van €27.231 belastingvrij te schenken die het kind vrij mag besteden. In 2023 wordt de vrijstelling eigen woning naar ditzelfde bedrag verlaagd. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, óf voor vrije besteding. Beide kan niet.

Staatssecretaris van Rij van Financien: “Het kabinet had al afgesproken de vrijstelling in 2024 af te schaffen. De Tweede Kamer heeft de vraag gesteld of hier niet eerder iets aan kon worden gedaan en het kabinet heeft hier meteen werk van gemaakt. De vrijstelling wordt daarom in 2023 fors verlaagd en in 2024 helemaal afgeschaft.”

Verhoging normaal tarief overdrachtsbelasting

In het coalitieakkoord heeft het kabinet al voorgesteld om het normale tarief voor de overdrachtsbelasting te verhogen van 8% naar 9%. Inmiddels is het kabinet van plan het normale tarief verder te verhogen naar 10,1%. Deze verhoging van het algemeen tarief moet aan de ene kant meer ruimte op de koopwoningmarkt creëren voor starters en doorstromers ten opzichte van andere kopers, zoals beleggers. Aan de andere kant dient de verhoging als dekking van de overige maatregelen in het coalitieakkoord en de voorjaarsbesluitvorming.

Wet: art. 33 sub 5°, onderdeel c en sub 7° SW en art. 14, eerste lid WBRV

Bron: Ministerie van Financiën 3 juni 2022, nr. 2022-0000132565