Praktijkvoorbeeld voor het notariaat
Een particulier, de heer X, koopt een woning voor € 600.000 en financiert de aankoop geheel uit eigen middelen vanaf zijn bankrekening. Bij de notaris verklaart de heer X dat hij de eigen middelen heeft verdiend met speculatie in crypto’s. De
heer X zegt op het juiste moment te zijn ingestapt en uitgestapt met bitcoins waardoor hij een aanzienlijke koerswinst heeft kunnen behalen. In een dergelijke casus is het van belang dat de notaris niet alleen de eventuele speculatiewinst
onderzoekt maar ook navraag doet wat de herkomst is geweest van de oorspronkelijke inleg in crypto’s.
Om de casus goed te kunnen beoordelen voor de Wna en Wwft is het van belang dat de notaris de juiste vragen stelt en ter verificatie de juiste documenten opvraagt. Het BFT is zich ervan bewust dat de notaris geen opsporingsfunctionaris is, maar wel
een kritische poortwachter moet zijn. Enkele voorbeelden van vragen die de notaris kan stellen:
● Is er sprake van een enkele transactie (met aan en verkoop) gevolgd door
koerswinst of is er sprake van meerdere instap- en uitstapmomenten?
● Wat waren de relevante koersen in de periode van speculatie? Een
onafhankelijke bron die uitkomst kan bieden is te vinden via de website:
https://nl.investing.com/crypto/bitcoin/historical-data
● Wat voor soort transacties zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld bancair voor crypto’s
(zie rekeningafschrift) of juist contanten voor crypto’s (afschrift ATM Bitcoin))?
● Is gebruik gemaakt van geregistreerde crypto-aanbieders?
● Is sprake van hoge transactiekosten die afwijken van hetgeen geregistreerde
aanbieders in rekening brengen?
● Zijn de crypto’s of is de oorspronkelijk inleg fiscaal in de aangifte
inkomstenbelasting van de cliënt verwerkt?