Het ministerie van Financiën heeft een lijst samengesteld met wetsartikelen waar gebruik van gemaakt kan worden om gelden in de consignatiekas te storten. Dit is het resultaat van een overleg van de KNB met het ministerie.

Notarissen mogen volgens de Wet op de consignatie van gelden gelden in de consignatiekas storten waarvan de consignatie wordt bevolen of toegelaten bij wettelijke voorschrift of beschikking van de minister of na een rechterlijke beslissing.

Lijst wetsartikelenDe KNB vroeg het ministerie al eerder om de Wet op de consignatie van gelden eens goed tegen het licht te houden. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft het ministerie nu een lijst (pdf) samengesteld met daarin wetsartikelen waarvan gebruik gemaakt kan worden om gelden in de consignatiekas te storten. Dit infoblad is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en kan daardoor onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen. Daarmee komt de ondersteuning van de KNB aan een eerder advies van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) over het gebruik van bepaalde wetsartikelen te vervallen.

Bron: KNB, Brenda Takken

Link op het KNB intranet