Voor de verwerking van de kadasterkosten als derdengelden in jouw bewaringspositie verwijzen wij je naar de nieuwsbrief van de KNB van afgelopen vrijdag. Hierin staat:

Kadasterkosten als derdengelden
In een ander - voor het notariaat relevant - arrest van de Hoge Raad wordt een prejudiciële vraag beantwoord over de vraag of kadasterkosten zouden moeten worden gekwalificeerd als derdengelden. De Hoge Raad komt tot het oordeel dat dit – in tegenstelling tot wat tot nu toe werd aangenomen – het geval is. Het KNB-bestuur realiseert zich dat deze beslissing grote gevolgen kan hebben voor de plek waar notarissen gelden moeten stallen en de berekening van de bewaringspositie. Momenteel bekijken we wat dit arrest (juridisch) precies betekent. Niet alleen voor wat betreft kadasterkosten, maar ook voor verschotten van andere stakeholders, zoals het Handelsregister. Naast deze juridische implicaties kan dit ook de nodige gevolgen hebben voor uw kantooradministratiesystemen. Dit willen wij in beeld hebben voordat we u zo volledig mogelijk informeren over de gevolgen van dit arrest. Vooralsnog kunt u blijven werken zoals u altijd deed, totdat duidelijk is of aanpassingen noodzakelijk zijn. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Bron: KNB

Lees hier het arrest van de hoge raad