Iedereen kan onder voorwaarden geld storten in de consignatiekas. Bij storting in de consignatiekas moet u gegevens verstrekken en bewijsstukken overleggen.

Voorwaarden en bewijsstukken bij storting

Als u geld in consignatie wil geven, moet u aangeven op welke grond waarvan u dit wilt doen:

  • welk wettelijk voorschrift;
  • of welke beschikking van de minister van Financiën;
  • of welke beslissing van de rechter?

Verder moet u de volgende documenten overleggen:

  • Documenten waaruit blijkt op grond van welk wettelijk voorschrift, besluit, beschikking of beslissing u de consignatie doet. Bijvoorbeeld een kopie van een gerechtelijke uitspraak.
  • Alle beschikbare gegevens om te kunnen vaststellen wie een claim kan indienen en voor welk bedrag. Bijvoorbeeld nummers van aandelen, een verklaring van erfrecht of een uitdelingslijst van een faillissement.
  • De naam, het adres en de woonplaats van de rechthebbende(n). Kunt u deze niet volledig leveren, dan moet u dit toelichten.
  • Een overzicht van welke acties u heeft ondernomen om de rechthebbende(n) te achterhalen.
  • Als u de consignatie namens een ander doet: een volmacht.

Heeft het ministerie van Financiën alle gegevens en documenten ontvangen? En voldoet u aan de voorwaarden om geld te storten? Dan krijgt u schriftelijk bericht of u het bedrag in consignatie kunt geven. Na eventuele storting krijgt u van het ministerie van Financiën een bewijs van consignatie.

De voorwaarden staan in de Wet op de consignatie van gelden en in de Beschikking consignatie van gelden.

Bron: rijksoverheid.nl