Steeds meer notarissen kiezen voor De Notarisadministratie

“Wij zijn een administratiekantoor, speciaal gericht op het notariaat. Naast het verwerken van de administratie zijn we sterk in cijfermatige analyses en advies, uiteraard gericht op het notariaat. Daarnaast zijn we bekend met alle in het notariaat gangbare automatiseringspakketten en alle verplichtingen voor het Bureau Financieel toezicht.” Dat zegt Sandy van Riel van De Notarisadministratie in Apeldoorn.

Sandy van Riel

Uitbesteden administratie of delen daarvan

Zowel kleine als grote notariskantoren zijn klant. De werkzaamheden die De Notarisadministratie verricht kunnen dan ook heel divers zijn. Van het verzorgen van de volledige administratie tot en met het zijn van een sparringpartner voor de interne boekhouder/notaris. Of het verzorgen van tijdelijke boekhoudopvang bij ziekte of afwezigheid van de interne administrateur.

En wil men de administratie niet uitbesteden, dan biedt De Notarisadministratie ook de juiste oplossing. “Wij merken vaak bij kantoren dat er nog niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de technische mogelijkheden die automatisering biedt. Zo kan er vaak veel tijd bespaard worden op het ‘inkloppen’ van de administratie. Wij helpen mee om de administratie zo slim mogelijk in te richten”, legt Sandy uit.

Vele mogelijkheden

De werkzaamheden van De Notarisadministratie zijn veelomvattend. De klant bepaalt voor welke samenwerking hij kiest. Sandy: ”Kleinere kantoren besteden hun administratieve werkzaamheden vaak helemaal aan ons uit, inclusief betaalbestanden voor de inkoopfacturen, aanmaning van debiteuren, etcetera. Hierdoor kan de notaris zich weer puur kan richten op de leukere kanten van hun mooie vak. Wij zijn dan uw financiële afdeling, alleen niet fysiek bij u op kantoor.”

“Bij grotere kantoren zit meestal een boekhouder intern, ook hem of haar kunnen we helpen de administratie zodanig in te richten dat er meer tijd overblijft voor analyses en controlewerkzaamheden.”

Met name op het gebied van automatisering is er volgens Sandy veel winst te behalen. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch inlezen van bankafschriften, het automatisch inlezen en digitaal koppelen van inkoopfacturen, automatisch aanmanen van debiteuren, enzovoort. Wij laten zien dat het anders kan en dat er leukere dingen te doen zijn dan het inkloppen van de administratie. Ook de notaris moet tegenwoordig ondernemer zijn, waardoor diverse analyses en controles nodig zijn. Denk aan tijdige facturatie, controle of elke akte wel gedeclareerd wordt en monitoring van onderhanden werk. Daar ligt een taak voor de boekhouder en daar kunnen wij bij helpen.”

Begeleiding en advies

Om die reden begeleidt en adviseert De Notarisadministratie desgevraagd boekhouders. “Dat kan intern, maar we geven ook cursussen via INM. We kunnen bepaalde werkzaamheden eventueel  uit handen nemen. Zo bespreken we, indien gewenst, met de notaris de maand- en kwartaalcijfers. Deze kunnen wij afzetten tegen de cijfers in de branche. We kunnen liquiditeitsprognoses, resultaatprognoses en begrotingen opstellen en kijken waar bijvoorbeeld op kosten bespaard kan worden. Immers, een goede administratie is meer dan een zorgeloze relatie met het Bureau Financieel Toezicht en de Belastingdienst.”

…en u richt zich op het notarisvak

“Wij constateren dat de gemiddelde notaris het erg druk heeft en dus zijn boekhouder ook, waardoor er te weinig tijd overblijft voor bijvoorbeeld controles en analyses. Dat is jammer. Wij hebben kennis van de branche, weten waar de mogelijkheden liggen, werken efficiënt en zorgen ervoor dat de notaris datgene kan doen wat hij het liefste doet: zich richten op de mooie kanten van het vak.”

www.denotarisadministratie.nl

Bron: www.notariaatnieuws.nl