Zoals de meeste al wel vernomen hebben gaan een aantal banken vanaf 1 april 2020 boven een bepaald saldo op de bankrekening negatieve rente in rekening brengen. Omdat je als notaris gelden onder je houdt voor cliënten kom je toch vaak redelijk snel over dit gestelde saldo heen. Hierdoor gaat het aanhouden van deze gelden op jouw kwaliteitsrekening jou dus geld kosten. 

We hebben het hier over behoorlijke bedragen. Bij een rentepercentage van 0,5% zou iedere miljoen boven het vrij gestelde saldo namelijk per jaar een kostenpost opleveren van € 5.000 en aan wie ga je deze kosten dan doorberekenen?

Voor depot’s, waarborgsommen, nalatenschappen en andere langlopende zaken waarbij exact te berekenen is wanneer het bedrag gestort is, door welke partij en wanneer het uitbetaald wordt is het, buiten het vrijgestelde bedrag, nog enigszins toe te wijzen. Echter bij de overige kortlopende dossiers wordt dit al lastiger. Om een voorbeeld te noemen:  de doorberekende rente voor passeren is voor de koper? Zo ook na het passeren is deze dan voor de verkoper? en dit alles leidt tot een enorme administratieve last waarbij afrekeningen steeds weer opnieuw aangepast moeten worden, waarbij je jezelf nog kunt afvragen of dit juist is. De koper heeft vaak een hypotheek afgesloten en tot het passeren is de hypotheek nog niet van de koper, dus zou de bank de rente moeten betalen? Dit levert op zich al een interessante  discussie op. 

Vooralsnog doen KNB en BFT geen harde uitspraken over hoe deze problematiek opgelost zou kunnen worden, maar de datum van 1 april 2020 komt wel steeds dichterbij. Uitgangspunt van het BFT is uiteraard wel dat het doorbelasten van de rente aan cliënten geen verdienmodel mag worden. Maar wat doen we nu dan? 

Beperking van de betaling van rente

In eerste instantie kun je natuurlijk een aantal dingen doen om te zorgen dat je zo weinig mogelijk rente hoeft te betalen. Dit door de saldo’s op de derdengeldenrekeningen onder het vrijgestelde bedrag te houden. Hoe kun je dat doen?

 • Wikkel oude depot’s en nalatenschappen zo spoedig mogelijk af;
 • Open meerdere derdengeldenrekeningen zodat je jouw vrijgestelde bedrag kunt verhogen (let wel op de in rekening gebrachte bankkosten en administratieve lastenverzwaring);
 • Houd eventuele p/a rekeningen aan. 

Overige actiepunten

Bovengenoemde zal gedeeltelijk een oplossing zijn om minder of zelfs geen rente te betalen, maar  het zal helaas niet bij elk kantoor de oplossing zijn. Denk dan even aan het volgende:

 • Bericht cliënten over het in rekening brengen van negatieve rente (met wellicht een kleine afslag) als depot’s, gestorte waarborgsommen, langlopende nalatenschappen waarvan je de gelden op je rekening hebt staan; en deze niet afgewikkeld zijn voor 1-4-2020;
 • Communiceer duidelijk en transparant naar cliënten zonder verassingen achteraf;
 • Pas eventueel de algemene voorwaarden aan;
 • Overleg met je bank dat de rente- en bankkosten wel van jouw kantoorrekening afgeschreven moeten worden en niet in mindering worden gebracht op jouw derdengeldenrekening. 

Praktische oplossing

Mocht bovenstaande niet resulteren in het niet betalen van rente moet er uiteraard wel nagedacht worden over de wijze waarop deze kosten doorberekend kunnen worden aan cliënten.  Daarin kunnen we een splitsing maken tussen 2 verschillende derdengelden:

 • De langlopende dossiers waarbij redelijk makkelijk één op één, een bedrag aan rente te berekenen is over het saldo;
 • De kortlopende dossiers waar een toerekening bijna onmogelijk is. Hier kan er bijvoorbeeld, mits duidelijk en transparant gecommuniceerd naar cliënten, gekozen worden voor een opslag op je honorarium. Uitgangspunt is dan wel dat je over dit bedrag uiteraard BTW berekend. Noem het bijvoorbeeld ‘honorarium kosten geldverkeer/ dossierbehandeling/overboekingsbehandeling/e.t.c.’.  

Maar wat is nou een reëel bedrag daarvoor?

Dat is afhankelijk van de hoogte van de banksaldi en deze kunnen per kantoor behoorlijk uiteenlopen. Wij hebben hier uiteraard wel over nagedacht en komen tot een werkbare en passende oplossing; in ieder geval tot een BFT of KNB met een vaste richtlijn zou komen:

 1. Bekijk wat op jaarbasis gemiddeld aan lopende derdengelden hebt buiten de hiervoor genoemde langlopende zaken.
 2. Bepaal wat gemiddeld over het hele jaar de te betalen rente zou zijn (let op: vrijgestelde

saldo’s bij de bank zouden hier officieel vanaf gehaald moeten worden)

 1. Deel dit bedrag door het aantal OG-akten in dezelfde periode.
 2. Zet indien nodig een kleine opslag hier bovenop.
 3. Belast het aan cliënten door als honorariumpost waarover btw wordt berekend, zowel bij koper als verkoper (omdat je rekent met een levering en hypotheek)
 4. Vermeld deze bedragen uiteraard wel in de offerte/algemene voorwaarden.
 5. Laat deze honorariumpost op een aparte grootboekrekening boeken in je boekhouding zodat je per maand/kwartaal de kosten en de baten kan analyseren. 

Benieuwd waar dit voor jouw kantoor op uitkomt?

Gratis adviesgesprek aanvragen